poleć znajomemu dodaj do ulubionych kontakt

2010-02-01 10:26:24
Witrualna podróż - Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Zapraszamy do udziału w Wirtualnej Podróży po Czytelni Zbiorów Specjalnych w Książnicy Cieszyńskiej.

więcej
2010-02-01 10:19:04
Witrualna podróż - Biblioteka Leopolda Jana Szersznika

Zapraszamy do udziału w Wirtualnej Podróży po Bibliotece Leopolda Jana Szersznika w Książnicy Cieszyńskiej.

więcej
2009-09-28 11:30:06
Porządek jazdy dla miasta Cieszyna z 1896 r.

W przechowywanym w zasobie Oddziału w Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach zespole Akt miasta Cieszyna występuje między innymi plakat...

więcej
Jeżeli chcą Państwo być na bieżąco informowani o nowosciach wydawniczych prosimy wpisac emaila poniżej.

e-mail:

Wyślij


Wpisz poniżej szukaną frazę


Szukaj

Konserwacja

2010-12-22 09:23:15

          Zwieńczeniem procesu zabezpieczania zbiorów stała się pełna konserwacja najcenniejszych i zarazem najbardziej zniszczonych druków i rękopisów. Poza Książnicą Cieszyńską, w której w ciągu dwóch ostatnich dekad kompleksowej renowacji poddano blisko 140 oprawnych woluminów oraz kilkaset jednostek rękopisów typu archiwalnego, żadna z pozostałych uczestniczących w projekcie instytucji nie miała dotychczas możliwości przeprowadzania konserwacji swoich zbiorów. Nic więc dziwnego, że spośród łącznie 144 obiektów, których renowacja finansowana jest z budżetu projektu, aż 112 stanowi własność partnerów Książnicy. Najwięcej zakonserwowanych obiektów, bo aż 62, pochodzi ze zbiorów Biblioteki i Archiwum im. Tschammera. Z cieszyńskiego Oddziału Archiwum do konserwacji wybrano 39 obiektów, z Biblioteki i Archiwum OO. Bonifratrów - osiem, a z Muzeum Śląska Cieszyńskiego - trzy. W przypadku Książnicy konserwacja 10 druków i rękopisów przeprowadzona została we własnej pracowni biblioteki. Pozostałe 22 obiekty konserwowane były w specjalistycznych pracowniach, wyłonionych w drodze przetargu. Także renowacja druków i rękopisów należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Konwentu Zakonu Bonifratrów i Muzeum realizowana była w drodze zleceń powierzanych podmiotom zewnętrznym. Archiwum korzystało w tym zakresie z usług pracowni konserwatorskich działających w sieci archiwalnej i zatrudnianych za pośrednictwem gospodarstwa pomocniczego.
          Wszystkie skierowane do konserwacji obiekty wybrane zostały przez komisje złożone z konserwatorów oraz bibliotekarzy lub archiwistów, którzy w swoich decyzjach brali pod uwagę zarówno zabytkową wartość poszczególnych dzieł, ich znaczenie badawcze, jak i specyfikę zniszczeń, w tym przede wszystkim stopień zaawansowania oraz dynamikę procesów destrukcyjnych. Zastosowanie tego rodzaju kryteriów sprawiło, iż wśród przeznaczonych do konserwacji obiektów dominują rękopisy związane z dziejami Śląska Cieszyńskiego, a w następnej kolejności stare druki cechujące się bądź unikatowością, bądź wyjątkowymi walorami edytorskimi. Same prace renowacyjne przebiegały według precyzyjnych, uzgodnionych z ekspertami programów, a odbiór każdego dzieła z konserwacji odbywał się komisyjnie przy udziale rzeczoznawców, dokonujących oceny jakości wykonanych prac.
 

 Konserwację znacznej części zbiorów cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego przeprowadzono w pracowni katowickiej centrali Archiwum.

 

 

 

 

 
 

 

Konserwacja zespołu archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Książnicy Cieszyńskiej.
Renowacja pieczęci lakowych, przebiegająca według metody wypracowanej przez specjalistów Książnicy Cieszyńskiej, stanowi zawsze jeden z najtrudniejszych etapów konserwacji zabytkowych archiwaliów.

 

 

 

 

 Uzgadnianie programu konserwacji wielkoformatowej, XVIII-wiecznej mapy Królestwa Czech ("Mappa geographica Regni Bohemiae", Augsburg 1720 r.), będącej jednym z trzech zakonserwowanych w ramach projektu obiektów Muzeum Śląska Cieszyńskiego

 

 

 

 

Konserwacji w ramach projektu poddane zostały różnego typu obiekty, od opasłych druków i kodeksów rękopiśmiennych poczynając, poprzez złożone z wielu dokumentów jednostki archiwalne, a na pojedynczych mapach i grafikach kończąc (zdjęcia przedstawiają stan tych samych obiektów przed rozpoczęciem prac konserwatorskich i po ich zakończeniu).  

 

Jakość konserwacji każdego obiektu oceniana była przez komisję złożoną z doświadczonych konserwatorów i rzeczoznawcówProjekt i wykonanie m3.net

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij